יש לנו אחריות!

בית התבשיל היה על סף קריסה! במשך מספר ימים אלפי איש נותרו ללא מענה!
הקמפיין שיצרנו נבע מתוך תחושת שליחות ואחריות עצומה על הנזקקים,
ועל המשך קיומו של המערך האדיר אותו מפעיל בית חב"ד בקרית היובל,ירושלים.

הקמפיין הצליח ובית התבשיל חזר לתפקד, ובגדול.