אנשים מתחברים יותר לעוצמה!

זאת היתה נקודת ההתחלה של הקמפיין הענק שיצרנו לבית חב"ד קטמון.
יוקרה. פעילות. פריסה ענקית. ורק אתם חסרים במערך הנפלא הזה!

התרומות והתמיכה הגדולה – לא איחרה לבוא.
אנשים הרגישו חלק חשוב ממהלך חשוב.

אז מה? איך במועדון?..