אתה צריך להכיר!

כמה אנשים מכירים את הרבי מליובאוויטש? וכמה אנשים מכירים אותו לעומק? וכמה ממש לעומק?
היוזמה 'צריכים להכיר' שמה לה בראש מעיניה – להפיץ ולפרסם את זהותו של הרבי ברמה הכי עמוקה שאפשר,
לכמה שיותר אנשים ברחבי בעולם!

על הקמפיין המדליק – אנחנו 🙂